Starten på et instrument

Material: rebars, concrete, electromagnet, styrofoam, sandwich paper